เหม็นยางอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือและเป็นศูนย์ทำการกลุ่มบุรีภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือ | www.rubpost.club

เหม็นยางอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือและเป็นศูนย์ทำการกลุ่มบุรีภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:57:23 น. เข้าชม 107 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือและเป็นหายปฏิบัติการกลุ่มบุรีภาคพระอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางกลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับนครเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการยกขึ้นให้เป็นนครเอ้ของหัวภาราฝ่ายทิศอุดรดั่งเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายทิศเหนือ คือ ประเทศกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากบางกอก 564 กิโล มีขอบเขตราว 11,730 ตารางกม. (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือ และยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมดีพร้อม เมืองอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตปกครองกว้างใหญ่ยอดในมณฑล ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแกนกลางกลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ดของภาคสุริยาออกเฉียงนอกเหนือและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปประชุมและขนมธรรมเนียมภาคตะวันออกเลี่ยงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีพบว่า บริเวณตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีในล่าสุด เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่กะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพขีดเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่นับถือเหม็นยางอุดรยึดถือในวงการเล่าเรียนเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีระหว่างแว่นแคว้นว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคนก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความโตขึ้นในระดับสูง และอาจออกอากาศความเจริญนี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยล้วนๆอย่างยิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่ายอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความโตขึ้นที่บ้านเชียงแล้ว พท.ที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยตำนานของไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพขีดเขียนปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่ออุดรธานีปรากฏในวิชาประวัติศาสตร์แต่แบบใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีกำเนิดในเหตุการณ์ในอดีตจนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์อติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรนครหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชเจ็บป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่มณฑลหนองบัวลำภูนี่แหละคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกศึกสงคราม เอิ้นคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลนครราชสีมา ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่พาราหนองบัวลำภู และได้ขับเคี่ยวกับพยุหะไทยและชาวภาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป จนกระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดคะเนปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วประเดี๋ยว พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทาเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่วงท่าจะดุเดือดเลือดพล่าน บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ ปางแต่อุบัติชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับประเทศหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทะเลาะกับฝรั่งเศส เกี่ยวเนื่องจากลูกฝรั่งเศลประสงค์ลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น กู่เรียกว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยเยียวยารักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีเงื่อนปมห้ามแว่นแคว้นสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในแสงสว่าง 25 กิโลของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเสมออยู่ที่พาราหนองคาย อันเป็นพาราหายกลางของหัวพาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นบริวารใหญ่จบสิ้นราชการ จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามายันหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กิโลเมตร ครั้นทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสมสม เนื่องมาจากมีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองเข้าใจปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบัญชาให้ตั้งศูนย์มณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงเนื่องจากเหตุผลทางด้านความเหนียวแน่นและการภาราระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุทางราชการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ดั่งไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อพาราเมื่อเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งมณฑลอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติโพธิ์") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งนครจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ทั่วถึง ธานี อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการแปรการดูแลจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปฏิรูปกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรดูแลงานร.อาณาจักร ล้มเลิกการบริหารในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเกินเฉพาะเมืองและอ.เฉพาะมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเกินเพียงจังหวัด "จังหวัดอุดรธานี" เพียงนั้น วิธีไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงโครงงานของหายกลางการปกครองในตำแหน่งที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ อู่ท่องเตร็ดเตร่ทางเทพนิรมิต[แก้] สวนธารณะหนองเข้าใจ สวนส่วนรวมหนองแจ่มแจ้ง อ.เมืองอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีข้างในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง อำเภอมณฑลอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนพงศาวดารภูบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(คณะดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บึงผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บถ้อยคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะรักษาอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ แหล่งท่องท่องเที่ยวทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักประเทศจ.จังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอมณฑล วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอภาราอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอพารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อว่องไว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่เหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ อ.ภาราอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูบาท 1)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ที่ท่องเที่ยวศิลปธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยกรมหลวงตระหนัก อ.มณฑล ณ แถวอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานบูชาศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดเขตวัดพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานถนนโภชนา สงกรานต์พาราจังหวัดอุดรธานี อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี บริเวณสวนส่วนรวมหนองแจ่มแจ้ง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานประเพณีบุญดอกไม้เพลิงล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญไฟพะเนียงกือ(พลุ10ล้าน)ชื่องาน มองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดเขตสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดเขตลานภาระหน้าที่จัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษา ในช่วงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีจังหวัดอุดรธานี อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอนครอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร อู่ค้าขายผ้าพื้นนคร บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อ.ภาราอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด จังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีประเทศ จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเตร็ดเตร่กับจ.ใกล้ใกล้ชิด[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานพงศาวดารภูบาทา-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่ม-หาดคู่มือ-แก่งงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อสร้างสรรค์เ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระทำเนียบภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปรีชารื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-คันนาน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนกั้นน้ำลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนธารณะ/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนทั่วไปหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี เดิมเอิ้นว่า หนองนาเกลือสมุทร ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว นครเหตุด้วยเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งภาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลจังหวัดอุดรธานีได้กระทำการชำระหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้มาลย์ปเกรดหลายชนิดเป็นระเบียบมาก ทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศพระอาทิตย์ตกเฉลียงทิศเหนือจะมีพระทำเนียบหนองเข้าใจซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของพระบาทสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลล่าสุด เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่พลเมืองเพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดภูมิประเทศเพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงหนองบัว เป็นสวนสาธารณะเพื่อใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในตำแหน่งที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะอัมพุชินีตั้วอยู่ชั้นในเขตอำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกพฤกษาเติมแต่งไว้ดุจอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนทั่วไปสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์ประจำธานีจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคตะวันออกเบี่ยงเหนือ อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นธานีที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งคีรีและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5ธานี(จังหวัดนครราชสีมา-น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-แม่น้ำพรหม-แม่น้ำเชิญ,เลย-น้ำเลย-สายธารพอง-แม่น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-ห้วงน้ำการศึก-ลำน้ำปาว-สายน้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-แม่น้ำการรบพุ่ง-ลำธารายนต์ง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นที่ยอดน้ำธารที่เด่นของภาคตะวันออกเบี่ยงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าที่สำคัญแบบนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำแผนการท่องเดินทางเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมตัวประกาศเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ ธานีจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง ธานีหนองบัวลำภู มีคณะปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว บุรีสกลนคร มีหน่วยปกป้องสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอธานีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ เมืองอุดรธานี วนอุทยานสิงขรสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ภารา เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์(กว้างขวางทำเลที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์และเขตอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ จ.จังหวัดอุดรธานี) แหล่งท่องเดินทางล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องตะลอนดวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพคันนาลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อ.เมืองอุดรธานี สถานที่เอ้ทางประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูตีน ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์ภาราจังหวัดอุดรธานี อ.ประเทศ พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่เดือนศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชากรรวมพลวิวรรธน์ราม อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจอันชอบธรรมธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดพิมาน อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อ.ไชยวาน ที่อยู่เรียนรู้และท่องตะลอนเชิงวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.นครจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

จริงหรือไม่ คุณภาพจอLEDกลางแจ้งขนาดใหญ่ เพิ่มมูลค่าสร้างความคุ้มค่าในระยะยาว พบข้อเสนอกับเราMS Media

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? อื่นๆ 7 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 42 ครั้ง

รื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงานทั้งโครงสร้างไม้และคอนกรีต รับถมที่ เคลียร์ริ่ง รับซื้อบ้านไม้ บ้านทรงไทย

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 4 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1062 ครั้ง

Thaiinter Block โรงงานผลิตและจำหน่าย แผ่นทางเดิน แผ่นทางเท้า บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม บล็อกปลูกหญ้า บล้อกลูกเต๋า ขอบคันหิน ขอบทางเท้า ราคาโรงงาน มอก. 087-047-6020

(ลงโฆษณาฟรี ปทุมธานี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 22 ก.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

Thaiinter Block โรงงานผลิตและจำหน่าย แผ่นทางเดิน แผ่นทางเท้า บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม บล็อกปลูกหญ้า บล้อกลูกเต๋า ขอบคันหิน ขอบทางเท้า ราคาโรงงาน มอก. 087-047-6020

(ลงโฆษณาฟรี ปทุมธานี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 22 ก.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

Thaiinter Block โรงงานผลิตและจำหน่าย แผ่นทางเดิน แผ่นทางเท้า บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม บล็อกปลูกหญ้า บล้อกลูกเต๋า ขอบคันหิน ขอบทางเท้า ราคาโรงงาน มอก. 094-645-6262

(ลงโฆษณาฟรี ปทุมธานี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 24 ก.พ. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 180 ครั้ง

Thaiinter Block โรงงานผลิตและจำหน่าย แผ่นทางเดิน แผ่นทางเท้า บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม บล็อกปลูกหญ้า บล้อกลูกเต๋า ขอบคันหิน ขอบทางเท้า ราคาโรงงาน มอก. 094-645-6262

(ลงโฆษณาฟรี ปทุมธานี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 24 ก.พ. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 189 ครั้ง

Thaiinter Block โรงงานผลิตและจำหน่าย แผ่นทางเดิน แผ่นทางเท้า บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม บล็อกปลูกหญ้า บล้อกลูกเต๋า ขอบคันหิน ขอบทางเท้า ราคาโรงงาน มอก. 094-645-6262

(ลงโฆษณาฟรี ปทุมธานี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 24 ก.พ. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 395 ครั้ง

J&C แปลงทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับ

(ลงโฆษณาฟรี เชียงใหม่) - ธุรกิจ งาน ? ธุรกิจเสริม 1 ธ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 81 ครั้ง

นวดบำบัดออฟฟิศซินโดรม BY “SANOWA”

(ลงโฆษณาฟรี ชลบุรี) - เสริมสวย สุขภาพ ? สปา สถานเสริมความงาม 22 ก.ย. 2562

ราคา 690 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

นวดศีรษะอายุรเวทอินเดีย BY “SANOWA”

(ลงโฆษณาฟรี ชลบุรี) - เสริมสวย สุขภาพ ? สปา สถานเสริมความงาม 22 ก.ย. 2562

ราคา 690 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:57:23 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com